Diensten

"Meer omzet dankzij échte klant-gerichtheid"

Shopology

The key to success is customer happiness

Al onze diensten zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers wél het verschil maken in hun klantcontacten. Daarvoor bieden wij een strategisch stappenplan, verschillende trainingen, inspiratiesessies, workshops en diverse vormen van mystery shopping aan.

Willen jullie het verschil maken in jullie klantcontacten?
Willen jullie zorgen voor customer happiness?

Het allermoeilijkste wat er is

Menselijk gedrag veranderen is het allermoeilijkste wat er is. De meeste mensen hebben in de eerste week van januari hun goede voornemens alweer opgegeven. Het was tóch te moeilijk om te veranderen, ondanks dat zij die verandering zelf wilden. Laat staan hoe moeilijk het is om je houding en gedrag te veranderen omdat iemand anders dat zo nodig wil (de baas, het management, de directie...). 

Het onmogelijke mogelijk maken

Mensen veranderen hun gedrag alleen succesvol als zij het écht graag willen. Als ze zélf willen veranderen. Omdat zij zélf heel blij of heel enthousiast worden van het beoogde resultaat. Omdat het goed voelt. Omdat ze een inspirerend doel voor ogen hebben. Een doel, een droom, een stip op de horizon die ze intrinsiek motiveert om er voor te gaan! Dan kunnen mensen ineens het onmogelijke wel mogelijk maken; wél stoppen met roken, de (halve) marathon lopen, wél tig kilo afvallen etc. 

Eng. Moeilijk. Spannend. Weerstand.

Heel veel mensen vinden verandering eng. Moeilijk. Spannend. En verandering leidt vaak tot weerstand. Om te kunnen zorgen voor een klantgerichte organisatie waarin iedereen gemotiveerd is en blijft om te zorgen voor blije klanten, is het cruciaal om eerst een inspirerende, moverende 'stip op de horizon' te zetten. Deze 'stip' (jullie why) zorgt voor inspiratie, motivatie én voor een gezamenlijk doel.

Always start with why

Daarom beginnen wij altijd met het samen bepalen van de 'stip op de horizon', de droom, het gezamenlijke doel. Daarna kunnen we bouwen aan de klantgerichtheid van de organisatie. Eerst wíllen en weten, dan kunnen en doen. Maar we beginnen bij het begin. Always start with why.Neem voor meer informatie over onze diensten contact met ons op.

Start with why

Inspiratiesessies

Trainingen

Workshops

Mystery Shopping

Maatwerk