Always start with WHY

Het verschil maken met prijs en korting?

In deze tijd waarin waarin prijs en korting steeds meer ‘het onderscheidende vermogen’ zijn, kunnen bedrijven het verschil juist zo makkelijk maken. Maak bij jullie klant zijn wél makkelijk en leuk. Zorg voor blije klanten. Dé manier om toegevoegde waarde te bieden en echt onderscheidend te zijn. En dé manier om te zorgen voor meer omzet en structurele groei.

Herkenbaar? 

 • Merk je dat nog niet iedereen in jullie organisatie klantgericht denkt en werkt?
 • Werken al jullie teams en verschillende afdelingen goed samen?
 • Hebben de directie, het management en alle werknemers wel hetzelfde doel?
 • Staan alle neuzen dezelfde kant op?
 • Is jullie missie echt duidelijk voor iedereen?
 • Worden nog niet alle verkoopkansen verzilverd?

Wat alle succesvolle bedrijven hebben

Mensen worden echt gemotiveerd door het hebben van een inspirerend doel. Dat geldt ook voor de directie, het management en de werknemers van een organisatie. Succesvolle bedrijven hebben een missie, een hoger doel, waar zij elke dag naartoe werken. Het realiseren van meer omzet, groei, marktaandeel, winst etc zijn de resultaten van dit proces.

Why do we start with why?

Om te kunnen zorgen voor een klantgerichte organisatie waarin iedereen goed met elkaar samenwerkt, is het cruciaal om eerst de 'stip op de horizon' te zetten. Deze 'stip' (jullie why) zorgt voor inspiratie, motivatie én voor een gezamenlijk doel. Daarom beginnen we bij het begin. Always start with Why. Wat is jullie 'stip op de horizon'?

Welke vragen we beantwoorden

Tijdens de workshop beantwoorden we eerst de volgende vragen: Wat zijn de wensen en angsten van jullie klanten? Welke behoeftes hebben zij? We doen deze oefening met behulp van het value proposition model. De logische vervolgvraag is dan; welke toegevoegde waarde willen en kunnen jullie jullie huidige en (potentiële) klanten bieden? 

Dan bekijken we de WHY eerst door de ogen van de (toekomstige) klant. What is in it for them? Worden zij er blij van? Dan kunnen we de How en de What vrij snel invullen en bepalen we de gewenste resultaten van deze klantgerichte strategie.

De Gouden Cirkel

Deze stappen zijn grotendeels gebaseerd op de Gouden Cirkel van Simon Sinek. Voor onze workshop maken we onder andere gebruik van het lesmateriaal van zijn bedrijf Start With Why.com. Laat je inspireren door Simon Sinek zelf (5 min.)Investering

 • Vanaf 1 dagdeel
 • Vanaf 1750
 • Diverse groepsgroottes mogelijk

Resultaten

Na deze Shopology & Start With Why Workshop hebben we gezorgd voor:

 • Inzicht in jullie toegevoegde waarde 
 • Een helder en inspirerend gezamenlijk doel (WHY) 
 • Duidelijke focus
 • Alle neuzen dezelfde kant op
 • Intrinsieke motivatie voor alle teams
 • Betere samenwerking
 • Meer klantgerichtheid
 • Nog meer onderscheidend vermogen
 • Nog meer blije klanten
 • Groei!  
 • Nog heel veel (verkoop)kansen, kansen, kansen 

Meer informatie over de start with why workshop? Neem dan contact met ons op.